L–V: 9:00–18:00
S: 10:00–16:00

Politica de confidentialitate

Politica de Confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal

Cerințele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt respectate în cadrul Unii cu Duba Professional Movers SRL în conformitate cu dispozițiile Regulamentului General privind Protecția Datelor 2016/679, denumit în continuare „GDPR” (General Data Protection Regulation).

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe site-ul uniicuduba.ro versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, prin urmare, vă rugăm să verificați din când în când conținutul acestei Politici de Confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal.

Cine suntem și cum ne puteți contacta

Unii cu Duba Professional Movers SRL este persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, Str. Elev Ștefan Ștefănescu nr. 3, bl. 444, sc. 1, et. 7, ap. 30, camera 2, Sector 2, înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. de ordine J40/14820/2018, având Codul Unic de Înregistrare 40003723 (numită în continuare și „noi”). Punem accent pe o comunicare transparentă cu utilizatorii, clienții și potențialii clienți și suntem deschiși să aflăm opiniile și sugestiile dumneavoastră și totodată să vă răspundem la întrebări și orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie în privința prelucrării datelor dumneavoastră. Ne puteți contacta la adresa de e-mail contact@uniicuduba.ro, prin poștă sau curier la adresa Str. Elev Ștefan Ștefănescu nr. 3, bl. 444, sc. 1, et. 7, ap. 30, camera 2, Sector 2, București.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în baza consimțământului obținut

Atât la momentul stabilirii mijloacelor de prelucrare, cât și în timpul prelucrării în sine, Unii cu Duba Professional Movers SRL pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta și a fi în măsură să demonstreze că prelucrarea se efectuează cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Unii cu Duba Professional Movers SRL ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că, în mod implicit, sunt prelucrate doar date cu caracter personal strict necesare pentru fiecare scop specific al prelucrării.

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Politica noastră de Confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal descrie modalitatea în care vom colecta și procesa datele cu caracter personal ale clienților, ale partenerilor de afaceri, potențialilor clienți, potențialilor angajați, potențialilor colaboratori și se aplică tuturor datelor cu caracter personal colectate pe site-ul nostru, uniicuduba.ro, precum și tuturor datelor cu caracter personal pe care le colectăm prin intermediul e-mailului sau prin orice altă cale de comunicare prin intermediul căreia se vor procesa aceste date.

De asemenea, putem colecta informații cu privire la preferințele dumneavoastră prin utilizarea site-ului sus-menționat, atunci când solicitați informații de la noi sau ne angajăm serviciile sau ca rezultat al relației pe care o aveți cu noi.

Principii GDPR

Ori de câte ori vom prelucra date cu caracter personal vom ține cont de următoarele principii:

- legalitate, echitate și transparență: datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate „în mod legal, echitabil și transparent”;

- limitări legate de scop: datele dumneavoastră vor fi colectate în scopuri bine determinate, explicite și legitime, iar prelucrările ulterioare ale datelor respective nu se vor abate de la aceste scopuri;

- reducerea la minimum a datelor: orice colectare de date personale va fi foarte bine analizată înainte solicitarea efectivă a datelor pe care urmează să le prelucrăm, care vor fi relevante și strict limitate la ceea ce este absolut necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate;

- exactitatea informațiilor: operatorii trebuie să ia toate măsurile pentru a asigura validitatea datelor, iar cele dovedite inexacte trebuie actualizate fără întârziere sau șterse;

- limitarea stocării: datele trebuie păstrate exclusiv pentru perioada pentru care sunt necesare prelucrării asumate;

- integritate și confidențialitate: prelucrarea datelor personale trebuie făcută în condiții de siguranță, care să includă „protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare”.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

În general, colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți.

Spre exemplu, primim informații de la dumneavoastră astfel: când solicitați o ofertă de preț, o evaluare, ne transmiteți adresa de e-mail și/sau numărul de telefon, numele, prenumele și adresa de mutare/ridicare/livrare a lucrurilor pentru a putea realiza estimarea de preț pentru serviciile pe care le solicitați, pentru a vă informa despre statusul comenzii etc.
Unii cu Duba Professional Movers SRL va prelucra următoarele date cu caracter personal: nume și prenume, telefon/fax, adresa de domiciliu/reședință, e-mail, CNP, IBAN, adrese de încărcare-descărcare și coordonate GPS asociate cu eventuale fotografii a bunurilor și spațiilor realizate cu funcția geotagging. Totodată, pot fi colectate date privind particularitățile locuinței de domiciliu sau reședință, bunurile deținute și hobby-urile, precum și despre activitatea profesională, date care pot fi colectate în cursul contractării sau desfășurării serviciilor solicitatate de dvs. (mutare locuință, mutare sediu, birou personal etc.). Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate și prelucrate pentru o perioadă necesară pentru a atinge scopul prelucrării.

Datele cu caracter personal sunt colectate numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, în condițiile de informare specifice și condiționate de obținerea acordului în conformitate cu prevederile legale aplicabile, prin formularele online utilizate, formularul de contact prin e-mail, formularul de comandă servicii online etc.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal într-o manieră conformă cu Regulamentului General privind Protecția Datelor 2016/679 se rezumă la:

- derularea activității comerciale/contractuale a Unii cu Duba Professional Movers SRL;

- ofertarea, facturarea și încasarea valorii serviciilor prestate de Unii cu Duba Professional Movers SRL;

- desfășurarea activității de furnizare a serviciilor comandate de clienți;

- marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, loterii publicitare, programe de loialitate, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor;

- gestionarea relațiilor cu clienții; comunicarea comercială cu clienții prin orice mijloc de comunicare;

- îndeplinirea obligațiilor legale incidente;

- comunicarea cu autoritățile statului/instituțiile publice sau de interes public;

- activități de audit și control/supraveghere;

- arhivare, scopuri statistice;

- colectare debite/recuperare debite restante;

- soluționarea disputelor și litigiilor, punerea în executare a unor hotărâri judecătorești, arbitrale, ordine judecătorești.

Temeiul legal aplicabil situațiilor pentru care prelucrăm date cu care personal constă în una sau mai multe din următoarele situații:

- consimțământul (conform Art. 6 alin. 1 lit. a din GDPR);

- încheierea și executarea contractului în cazul procesării comenzilor (conform Art. 6 alin. 1 lit. b din GDPR;

- îndeplinirea unei obligații legale (conform Art.6, alin. 1 lit. C și conform Art. 6 alin. 3 din GDPR).

De asemenea, putem să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dumneavoastră în timpul vizitării site-ului uniicuduba.ro pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate intereselor dumneavoastră. Aflați mai multe detalii pe acest subiect din prin consultarea secțiunii privitoare la scopurile prelucrării acestor date.

Pe site-ul nostru putem stoca și colecta informații în cookie-uri, conform Politicii de cookie-uri. Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale persoanelor sub vârsta de 16 ani.

Care sunt scopurile colectării datelor

Unii cu Duba Professional Movers SRL prelucrează datele dumneavoastră în mod legal, echitabil și transparent. Scopurile în care urmează să folosim aceste date sunt bine determinate.

Printre altele, datele dumneavoastră vor fi prelucrate în vederea comunicării prin e-mail, corespondență, telefonic, video sau prin orice alt mijloc de comunicare prin care se vor transmite răspunsurile la solicitările dumneavoastră, materialele pregătite în urma solicitărilor, precum și orice alt răspuns sau solicitare din cadrul colaborării sau potențialei colaborări Unii cu Duba Professional Movers SRL.

Pentru prestarea serviciilor Unii cu Duba Professional Movers SRL în beneficiul dumneavoastră

Acest scop general poate include, printre altele:

- estimarea prețurilor pentru serviciile solicitate, de vreme ce acestea variază în funcție de caracteristicile solicitării dumneavoastră (distanța între adrese, caracteristicile specifice clădirii etc.);

- prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, prestarea și facturarea acestora;

- soluționarea anulărilor sau modificărilor de orice natură referitoare la comandă și serviciile achiziționate;

- acordarea de reduceri;

- asigurarea serviciilor de asistență, inclusiv dar fără a se limita la oferirea de răspunsuri la întrebările dumneavoastră referitoare la comenzi și serviciile oferite de Unii cu Duba Professional Movers SRL.

Prelucrarea datelor dumneavoastră în aceste scopuri este de cele mai multe ori necesară pentru încheierea și executarea unui contract între dumneavoastră și Unii cu Duba Professional Movers SRL. Totodată, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

Ne dorim să vă oferim cele mai bune servicii, de aceea putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dumneavoastră. De exemplu, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție în urma serviciilor prestate pentru dumneavoastră sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață. Scopul acestor activități este unul legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale să nu fie afectate.

Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include măsuri de protecție a site-ului față de atacuri cibernetice, măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente, măsuri de gestionare a diverselor riscuri. Ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre legitime și drepturile și libertățile dumneavoastră.

Pentru marketing

Vrem să fiți mereu la curent cu cele mai bune oferte pentru serviciile și produsele de care aveți nevoie, de aceea, vă putem trimite orice tip de mesaj (e-mail/SMS/telefonic etc.) conținând informații generale și tematice, informații cu privire la servicii și produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la servicii și produse adăugate în portofoliul nostru. În cele mai multe cazuri, realizăm comunicările de marketing pe baza consimțământului dumneavoastră prealabil. În orice caz, aveți posibilitatea să vă retrageți consimțământul în orice moment prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi sau prin e-mail, dacă este cazul, prin poștă sau curier folosind datele de contact prezentate mai sus și la rubrica de contact de pe site și puteți solicita oprirea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing.

Pentru dezvoltarea serviciilor, desfășurarea activităților și recrutare

Putem prelucra datele personale pentru scopul gestionării relației contractuale sau pre-contractuale, atât în relație cu clienții, cât și cu angajații și/sau colaboratorii și posibilii angajați și/sau colaboratori. Folosim datele pe care le-ați furnizat direct către Unii cu Duba Professional Movers SRL sau pe care le-ați publicat în diferite surse online sau fizice în scopul recrutării, care implică atât evaluarea și selecția internă, cât și comunicarea datelor către autoritățile abilitate cu rol în acest scop.

Unii cu Duba Professional Movers SRL vă solicită furnizarea categoriilor de date cu caracter personal exclusiv în scopurile mai sus menționate, în vederea desfășurării activității noastre curente și în vederea prestării unor servicii cât mai bune pentru dumneavoastră.

Cât timp păstrăm datele cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale vor fi stocate pe perioada valabilității contractului de prestări servicii, cât și ulterior, în conformitate cu politicile noastre interne și obligațiile legale care ne revin. În ipoteza în care datele nu sunt stocate în baza unei relații contractuale, aceste date vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului prelucrării acestora.

Pentru prelucrarea comenzilor și prestarea serviciilor, durata prelucrării variază în funcție de perioada contractuală agreată de părți. Pentru îndeplinirea anumitor obligații legale, inclusiv dar fără a se limita la evidență contabilă, raportare fiscală, arhivare, durata prelucrării variază în funcție de obligația legală aplicabilă.

Unele date pot fi păstrate o perioadă și cu scopul de a vă invita să completați chestionare de satisfacție în urma serviciilor prestate pentru dumneavoastră, lucru esențial pentru evaluarea specialiștilor noștri și îmbunătățirea serviciilor. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea datelor dumneavoastră și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior solicitării, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal

Ca regulă, datele dumneavoastră personale nu vor fi dezvăluite unor terțe părți. Cu toate acestea, dacă va fi în interesul dumneavoastră și este necesar, vom divulga datele personale partenerilor și colaboratorilor noștri, diverșilor furnizorilor în contextul realizării serviciilor pe care le-ați solicitat.

În funcție de caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dumneavoastră unor categorii precum: furnizori de servicii de plată/bancare; societăți de asigurare; furnizori de servicii cu care Unii cu Duba Professional Movers SRL are încheiate contracte, colaborări și parteneriate pentru prestarea serviciilor.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Drepturi

Unii cu Duba Professional Movers SRL asigură respectarea drepturilor conferite persoanelor vizate în temeiul GDPR, printre care:

- dreptul de acces: vă permite obținerea detaliilor relevante prelucrării datelor cu caracter personal;

- dreptul la rectificare: vă permite rectificarea datelor dumneavoastră personale, dacă acestea au fost incorect prelucrate;

- dreptul de a fi uitat: vă permite ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri (spre exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate);

- dreptul la restricționarea datelor prelucrate: vă permite obținerea restricționării procesării datelor dumneavoastră personale în anumite cazuri;

- dreptul de a obiecta: vă permite să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dumneavoastră personale în condițiile și limitele stabilite de lege;

- dreptul la portabilitatea datelor: vă permite să primiți datele personale referitoare la dumneavoastră pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în format electronic sau să transmiteți aceste date altui operator de date.

Vă reamintim că ne puteți contacta în orice moment prin transmiterea unei solicitări prin e-mail, la adresa contact@uniicuduba.ro, prin poștă sau curier la adresa Str. Elev Ștefan Ștefănescu nr. 3, bl. 444, sc. 1, et. 7, ap. 30, camera 2, Sector 2, București.

Puteți consulta integral Regulamentul General privind Protecția Datelor 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation) aici.

Totodată, vă informăm ca aveți dreptul de a vă adresa oricând Autorității Naționale de Supraveghere a Protecției Datelor din România.

SOLICITĂ EVALUAREA GRATUITĂ ȘI OFERTA DE PREȚ

Program

Luni – Vineri:

9:00–18:00

 

Sâmbătă:

10:00–16:00

Contact

  • Str. Elev Ștefan Ștefănescu nr. 3, Sector 2, București

  • 0751.012.105

  • contact[@]uniicuduba.ro