L–V: 9:00–19:00; S–D: 10:00–18:00

Mutare fără contact direct

Serviciul de mutare fără contact direct client - echipă este oferit ca măsură de protecție și prevenție în contextul COVID-19.

Față de serviciile de mutare obișnuite, caracteristicile acestuia sunt diferite în privința organizării, accesului la adrese și a interacțiunii la fața locului.

De ce avem nevoie din partea ta

 • Trimite-ne un inventar complet. Trebuie să știm exact care sunt bunurile pe care vrei să le mutăm.
 • Trimite-ne informații detaliate despre accesul la adresa de încărcare, respectiv de descărcare. Dacă vei fi acasă/în sediu, te anunțăm cu 10 minute înainte de a ajunge pentru a descuia ușa. Altfel, spune-ne codul de interfon/acces sau unde găsim cheia și unde o putem preda.
 • Curăță mânerele ușilor cu dezinfectant sau săpun.
 • Etichetează cutiile, piesele de mobilier, electrocasnicele sau alte bunuri pe care vrei să le mutăm. Vor fi preluate doar bunurile aflate pe inventar și etichetate. Poți alege ca bunurile să fie descărcate într-o singură camera sau poți scrie pe fiecare etichetă numărul/denumirea camerei în care vrei să le așezăm la noua locuință.
 • Izolează-te. Poți sta în curtea casei sau într-o altă cameră, cu ușa închisă, în care nu sunt bunuri de preluat.
 • Ținem legătura prin telefon dacă vrei să ne comunici ceva în timpul lucrării, în locul interacțiunii față în față.

În perioada aceasta, desfășurăm activitatea operațională conform restricțiilor și recomandărilor autorităților și am implementat măsuri de protecție și de prevenire a răspândirii COVID-19 conform recomandărilor instituțiilor naționale și organismelor internaționale.

Ce facem diferit

 • Monitorizăm activ restricțiile, recomandările autorităților naționale și organismelor internaționale privind măsurile de siguranță și prevenție.
 • Am lansat serviciul special de mutare fără contact direct echipă - client.
 • Am introdus evaluarea video online în locul unei deplasări la adresă, unde este necesar.
 • Dezinfectăm dubele și echipamentele după relocări.
 • Echipele din teren sunt dotate cu mănuși de protecție, soluții de dezinfectare, huse pentru încălțăminte și măști, unde situația o impune.
 • Personalul și colaboratorii sunt informați continuu în privința măsurilor de igienă, protecție și prevenție.
 • Informăm și sfătuim clienții să respecte măsurile de igienă, protecție și prevenție recomandate de autorități.

Cum este afectată mutarea propriu-zisă?

 • Încurajăm plata online prin transfer bancar.
 • Solicităm păstrarea unei distanțe sociale de cel puțin 1.5 metri între client și echipa din teren.
 • Nu mai permitem deplasarea clientului cu duba pe durata transportului.
 • Suspendăm serviciul de manipulare mixt (ajutor din partea șoferului/ajutor din partea clientului). Manipularea o realizăm integral noi sau integral voi.
 • Transporturile cu manipulare realizată de șofer trebuie să conțină maximum 5 obiecte de greutate și dimensiuni potrivite să fie manipulate în siguranță de o singură persoană.
 • Vă rugăm să vă asigurați că aveți personalul necesar pentru încărcarea-descărcarea dubei la serviciile fără manipulare inclusă.
 • Vă recomandăm să împachetați singuri bunurile personale.
 • Programul de lucru din teren se reduce astfel: L-D 9.00-19.00.
 • Programul de lucru pentru oferte, programări, suport online și telefonic rămâne neschimbat și este afișat aici și pe site (uniicuduba.ro).

Ne rezervăm dreptul să anulăm sau să amânăm inclusiv la fața locului mutările care considerăm că nu îndeplinesc condițiile de igienă, siguranță și prevenție.

NO-CONTACT MOVE

No-contact move is a modified service which aims to minimize the risk of viral transmission. It's our recommended service at the current time.

Contactless moves have some different requirements to our normal service, as outlined below. 

What we need from you

 • Provide an exact inventory. We will need to know exactly what items need to be moved.
 • Provide instructions for access to each property. If you’re going to be home, let us know you’re leaving the door open. If you’re not, leave a key out for us. Make sure we’re aware of the access instructions before the move day.
 • Clean and prepare at your property. Please clean all door handles with disinfectant or soap before the movers arrive.
 • Label all your items. Only items on the inventory and labeled will be picked up. Provide clear labels on each item as to which room you would like it placed at the drop-off address.
 • Isolate yourself. You can stay in your court yard or in another room, with the door closed, while we complete our work.
 • Talk to the movers over the phone, not in person. Give us a ring if you have any instructions or questions during the move.


At this stage, we remain operational for residential or office relocation and transportation, while complying with the Government’s restrictions and recommendations.

We’ll continue to assess our processes and make improvements to reduce risk wherever we can.

What we’re doing behind the scenes

 • Actively monitoring advice from government departments and relevant international organizations for requirements and best practices.
 • Pre-move video survey instead of an in-house estimate, where necessary.
 • Disinfecting our vehicles and equipment after each relocation.
 • On-site teams are equipped with gloves, disinfectant solution, disposable shoe cover and masks, where necessary.
 • No-contact move available on special request.
 • Staff and partners are continuously informed regarding good hygiene, protection and prevention measures.
 • We’re informing our clients to take and respect precautionary measures.

How will this affect your move?

 • We suggest wire transfer payment instead of cash.
 • We request that customers maintain a social distance of at least 1,5 meters from movers, to everyone’s benefit.
 • We cannot offer anyone a ride in the van.
 • Assisting the movers with the handling of items will not be an option at the current time.
 • All one-mover bookings must only list items which can be safely handled by one person.
 • Driver’s help in loading/unloading the van will not be an option at the current time. Please make sure that you do have the necessary personnel for loading/unloading the van if you didn’t book movers.
 • We recommend you to pack your personal belongings yourself.
 • On-site working hours are reduced to 9 am to 19 pm, Monday-Sunday.
 • Our working hours remain the same for bookings, phone and online support, as shown on our website (uniicuduba.ro).

However, please consider whether your move is essential before you decide to go ahead with it. We're encouraging all customers to book a contactless move at this time.

We reserve our right to cancel or postpone including on site any moves that we consider do not meet the hygiene, safety and prevention conditions.

If you have any questions or concerns, give us an e-mail at contact@uniicuduba.ro or a call at +40 751 012 105.

SOLICITĂ EVALUAREA GRATUITĂ ȘI OFERTA DE PREȚ